POLITICA PRIVIND MODULELE COOKIEPOLITICA PRIVIND MODULELE COOKIE


Va informam ca acest site („https://www.maestronatural.ro”) este de?inut de Caroli Foods Group SRL (în continuare, “CAR” sau „Entitatea”).

Acest site utilizeaza module cookie proprii ?i ale ter?ilor, care stocheaza ?i recupereaza informa?ii despre utilizatori atunci când ace?tia navigheaza pe site, în scopurile indicate în sec?iunea “Module cookie utilizate prin intermediul site-ului”.

Cu toate acestea, în conformitate cu principiul responsabilita?ii proactive, CFG notifica faptul ca acest site nu colecteaza informa?ii sau date cu caracter personal fara a pune la dispozi?ie mai întâi informa?iile juridice necesare ?i fara a ob?ine consim?amântului explicit al utilizatorilor în cazurile în care acesta este necesar.

Informa?iile privind prelucrarea informa?iilor colectate prin intermediul modulelor cookie de pe site pot fi, de asemenea, consultate accesând Politica privind modulele cookie. 


CE SUNT MODULELE COOKIE?

Modulele cookie sunt mici fi?iere care se descarca, prin intermediul browserului utilizat, pe dispozitivele utilizatorilor (computere, telefoane mobile, tablete etc.) ?i care au scopul de a stoca ?i a recupera informa?ii despre obiceiurile de navigare ale unui utilizator sau despre computerului acestuia ?i, în func?ie de informa?iile pe care le con?in ?i de modul în care se utilizeaza dispozitivul, au ca obiectiv recunoa?terea utilizatorului.


CE TIPURI DE MODULE COOKIE EXISTA?

Indicam în continuare tipurile de module cookie care exista, în func?ie de urmatoarele criterii de clasificare:

În func?ie de entitatea care gestioneaza dispozitivul sau domeniul de pe care se trimit modulele cookie ?i se prelucreaza datele ob?inute, acestea se pot clasifica în: 

În func?ie perioada în care ramân activate pe dispozitivele utilizatorilor:


În func?ie de scopul pentru care sunt prelucrate informa?iile ob?inute prin intermediul modulelor cookie, acestea se clasifica în:

În conformitate cu cele expuse de mai sus ?i luând în considerare diferitele tipuri de module cookie, CFG va informeaza ca acest site nu utilizeaza module cookie pentru a colecta informa?ii despre utilizatori fara a le pune la dispozi?ie mai întâi informa?iile juridice necesare ?i fara a ob?ine consim?amântul lor explicit pentru instalarea modulelor cookie pe dispozitivele sau echipamentele lor, daca acest lucru este necesar (cu excep?ia modulelor cookie tehnice/necesare).


CARACTERISTICILE GENERALE ALE MODULELOR COOKIE UTILIZATE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

Potrivit diferitelor tipuri de module cookie descrise anterior, va indicam în continuare categoriile de module cookie care se pot instala în browserul ?i/sau dispozitivele utilizatorilor atunci când ace?tia navigheaza pe site, în func?ie de criteriul module proprii sau module ale ter?ilor ?i de obiectivelor lor:

 
Module cookie proprii, create sau gestionate de catre CFG ?i module cookie ale ter?ilor administrate ?i gestionate de furnizorii de servicii contracta?i de CFG:

  1. Module cookie tehnice (necesare)Sunt cele care va permit sa naviga?i pe site ?i sa utiliza?i diferitele sale op?iuni sau servicii. Prin intermediul lor, CFG poate, de exemplu, sa monitorizeze traficul ?i transmiterea de date, sa identifice utilizatorii în timpul sesiunii ?i sa utilizeze elemente de securitate în timp ce utilizatorul navigheaza pe site. Modulele cookie tehnice incluse în acest site, potrivit legisla?iei în vigoare, nu sunt supuse obliga?iei de a ob?ine consim?amântul informat al utilizatorilor, deoarece, dupa cum am indicat, acestea permit furnizarea serviciului solicitat de utilizator.
  2. Module cookie de analiza sau de masurareAcestea permit monitorizarea ?i analiza comportamentului diferi?ilor utilizatori pe site-ul nostru pentru a aduce îmbunata?iri în func?ie de analiza datelor privind utilizarea produselor ?i/sau serviciilor oferite prin intermediul site-ului. Datele prelucrate în acest scop sunt anonimizate, nepermi?ând identificarea utilizatorilor. Indiferent de situa?ie, înainte de instalarea acestor module cookie, este necesar consim?amântul informat al utilizatorilor. În cazul în care utilizatorul decide sa nu accepte utilizarea acestor module, unele dintre func?ionalita?ile site-ului vor fi limitata. 
  3. Module cookie de publicitate bazata pe comportamentul onlinePermit stocarea de informa?ii despre comportamentul utilizatorilor, date ob?inute pe baza obiceiurilor lor de navigare. În cazul în care utilizatorul este de acord cu instalarea acestor module cookie, datele ob?inute astfel vor permite CFG crearea unui profil specific al utilizatorului pentru a-i afi?a publicitate în func?ie de obiceiurile sale de navigare, potrivit gusturilor ?i intereselor sale. Înainte de instalarea acestor module cookie, este necesar consim?amântul informat al utilizatorilor. În cazul în care utilizatorul decide sa nu accepte utilizarea acestor module, unele dintre func?ionalita?ile site-ului vor fi limitata.

Modulele cookie ale ter?ilor create, gestionate ?i gestionate de ter?i, externi companiei CFG:

Siglele sau func?iile site-urilor ter?e, externe companiei CFG se pot integra în site (de exemplu, re?elele de socializare).

Uneori, aceste func?ionalita?i implica scripturi sau alte elemente care au capacitatea de a citi ?i, uneori, de a salva modulele cookie în browser ?i/sau dispozitivul utilizatorului. Aceste module cookie pot fi de diferite tipuri (tehnice sau necesare, care nu necesita consim?amântul utilizatorilor sau de publicitate bazata pe comportament, pentru care, în ciuda faptului ca CFG nu are control asupra lor, este necesar consim?amântul utilizatorilor înainte de instalare).

De?i CFG le solicita anterior utilizatorilor consim?amântul pentru a instala aceste tipuri de module cookie, va informam ca proprietarul acestor module cookie este cel care le gestioneaza obiectivele ?i propriile practici în ceea ce prive?te confiden?ialitatea. Prin urmare, utilizatorii ar trebui sa se adreseze acestor proprietari pentru informa?ii suplimentare privind utilizarea acestor module cookie ?i, dupa caz, privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal. În scopuri ilustrative, însa fara a se limita la acestea, pentru informa?ii suplimentare, CFG va ofera mai jos o lista de posibili ter?i care pot încorpora acest tip de module cookie pe dispozitivele ?i/sau browserele utilizatorilor site-ului, împreuna cu linkurile catre politicile lor privind modulele cookie ?i politicile de confiden?ialitate, astfel încât utilizatorii sa poata consulta toate informa?iile aferente ?i sa poata decide în continuare prelucrarea informa?iilor lor:

INFORMA?II DETALIATE DESPRE MODULELE COOKIE UTILIZATE DE CFG PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

Va prezentam în continuare modulele cookie încorporate pe acest site în func?ie de scopurile lor:

Numele modulului cookie Furnizor Scop Tipologia modulului cookie/descriere Expirare/Perioada de păstrare
rc::a Google Tehnic Acest modul cookie este utilizat pentru a face distincția între oameni și roboți. Acest lucru este benefic pentru ca site-ul să poată întocmi rapoarte valide privind utilizarea site-ului. Persistent
rc::c Google Tehnic Acest modul cookie este utilizat pentru a face distincția între oameni și roboți. Sesiune
CookieControl Intern Tehnic Stochează starea de consimțământ pentru cookie-uri a utilizatorului pentru domeniul curent. 1 an
JSESSIONID Intern Tehnic Păstrează stările utilizatorilor pe parcursul solicitărilor de pagină. Sesiune
_ga Intern Analitic Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice privind modul în care vizitatorul utilizează .site-ul web. 1 zi
_gat Intern Analitic Folosit de Google Analytics pentru a accelera rata de solicitare. 1 zi
_gid Intern Analitic Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice privind modul în care vizitatorul utilizează site-ul web. 2 an
ads/ga-audiences Google Publicitate bazată pe comportamentul online Utilizat de Google AdWords pentru a reangaja vizitatorii care sunt susceptibili de a se transforma în clienți pe baza comportamentului online al vizitatorului pe site-urile web. Sesiune
         


Modificarea consim?amântului (link catre panoul de configurare) 


MODALITA?I DE MODIFICARE A CONFIGURARII SAU DE REVOCARE A CONSIM?AMÂNTULUI ACORDAT PENTRU INSTALAREA MODULELOR COOKIE

Daca v-a?i acordat consim?amântul pentru instalarea modulelor cookie prin intermediul sistemului de gestionare ?i configurare a modulelor cookie utilizat de CFG, pute?i oricând elimina sau aduce schimbari configura?iei prin intermediul linkului „Modifica?i-va consim?amântul (link catre panoul de configurare)” , inclus în paragraful anterior „Informa?ii detaliate despre modulele cookie utilizate de CFG prin intermediul site-ului” sau utiliza browserul folosit de utilizator pentru a accesa ?i naviga pe site.

Daca utilizatorul opteaza pentru utilizarea instrumentelor furnizate de browser, trebuie sa ia în considerare faptul ca, în func?ie de tipul de browser, procedura de modificare a configura?iei sau ?tergere a modulelor cookie poate varia. Cu scop ilustrativ, CFG furnizeaza linkurile directe ale principalelor browsere existente, prin intermediul carora utilizatorul poate sa modifice oricând configura?ia sau sa elimine modulele cookie pentru care ?i-a acordat consim?amântul explicit:

Utilizatorul trebuie sa aiba în vedere faptul ca unele caracteristici ale con?inutului site-ului sunt disponibile numai daca permite instalarea modulelor cookie pe dispozitivele sale. În cazul în care utilizatorul decide sa nu accepte sau sa blocheze anumite module cookie, în func?ie de scopul lor, acest lucru poate afecta, în totalitate sau par?ial, func?ionarea normala a site-ului sau poate face imposibil accesul la unele dintre serviciile acestuia.

Cu toate acestea, daca utilizatorul dore?te mai multe informa?ii despre modul în care î?i poate revoca un consim?amânt acordat sau în care poate dezactiva modulele cookie, precum ?i despre cum poate transmite întrebari cu privire la Politica privind modulele cookie de pe site, poate contacta CFG la urmatorul e-mail dpo.external@campofriofg.com.


INFORMA?IILE COLECTATE PRIN UTILIZAREA MODULELOR COOKIE

Atunci când modulele cookie tehnice (necesare) sunt instalate pe dispozitivul dvs. sau când utilizatorii î?i acorda în mod expres consim?amântul pentru instalarea oricarui alt tip de module cookie pe dispozitivele lor, CFG ?i ter?ii (furnizori de servicii sau ter?i externi) pot colecta o serie de date, printre care:


CONFIDEN?IALITATEA ÎN CEEA CE PRIVE?TE UTILIZAREA MODULELOR COOKIE

Operator


Operatorul este Caroli Foods Group SRL (în continuare, denumita ?i „CFG”).Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26Z, cladirea Anchor Plaza, corp C, et.5, sector 6, cod postal 061331.


Pentru gestionarea corespunzatoare a prelucrarii datelor dvs., CFG a numit un responsabil pentru protec?ia datelor, care poate fi contactat pentru orice întrebare la urmatoarea adresa dpo.external@campofriofg.com.


Scopurile prelucrarii ?i temeiul juridic

Scopurile prelucrarii sunt indicate în „Caracteristicile generale ale modulelor cookie utilizate prin intermediul site-ului” ?i în „Informa?ii detaliate cu privire la modulele cookie utilizate de CFG prin intermediul site-ului”. Temeiul juridic al prelucrarii datelor este consim?amântul informat acordat în mod expres de catre utilizatori, care îl pot gestiona ?i revoca oricând, dupa cum se indica în „Modalita?i de modificare a configurarii sau de revocare a consim?amântului acordat pentru instalarea modulelor cookie”.


Destinatarii datelor


CFG poate distribui informa?iile colectate:


Transferuri catre ?ari ter?e


Prelucrarea datelor are loc, în general, în Spa?iul Economic European sau în ?ari care au fost declarate ca având un nivel adecvat de protec?ie.

Fara a aduce atingere celor men?ionate de mai sus, site-ul include module cookie ale ter?ilor care furnizeaza servicii catre CFG ?i care pot stoca ?i accesa informa?iile pe care le colecteaza chiar ?i în afara SEE: 


Module cookie ale Google:

Site-ul utilizeaza anumite servicii oferite ?i dezvoltate de Google, Inc., companie din Delaware cu sediul în 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Statele Unite („Google”), care utilizeaza module cookie. Printre aceste servicii se numara:


Cu toate acestea, le amintim utilizatorilor ca pot alege daca doresc sa instaleze sau nu module cookie pe dispozitivele lor, în browsere sau, în cazul în care accepta instalarea acestora, sa modifice configura?ia lor sau sa se refuze apoi, oricând, prin intermediul platformei de administrare a consim?amintelor utilizata de acest site sau a mecanismelor oferite de diferitele browsere dupa cum se indica în sec?iunea „Modalita?i de modificare a configura?iei sau de revocare a consim?amântului acordat pentru instalarea modulelor cookie”.

În acela?i timp, amintim ca, instalarea modulelor cookie ale ter?ilor, externi companiei CFG, poate permite proprietarilor acestora sa efectueze transferuri interna?ionale ale datelor sau informa?iilor ob?inute prin intermediul acestor module cookie. Utilizatorii pot ob?ine mai multe detalii consultând politica de confiden?ialitate ?i politica privind modulele cookie a fiecaruia din ace?ti ter?i. Pentru a facilita consultarea informa?ilor, CFG identifica, în scop ilustrativ, dar nu limitativ, anumi?i ter?i, împreuna cu politicile de confiden?ialitate ale acestora ?i politicile privind modulele cookie în sec?iunea „Module cookie ale ter?ilor externe companiei CFG”, inclusa în paragraful „Caracteristici generale ale modulelor cookie utilizate prin intermediul site-ului”.


Perioada de stocare a datelor

Datele vor fi prelucrate atât timp cât autoriza?iile pentru utilizarea lor, acordate de utilizatori, vor ramâne în vigoare. Ulterior, ?i în conformitate cu reglementarile privind protec?ia datelor, aceste date vor fi pastrate, blocate în mod corespunzator (pe durata termenului de utilizare a ac?iunilor care decurg din aceasta autorizare) în scopul unic de a respecta obliga?iile legale la care CFG este supusa ?i pentru formularea, exercitarea sau justificarea unor revendicari.


Exercitarea drepturilor

Utilizatorii vor putea oricând sa administreze sau sa-?i revoce consim?amântul acordat potrivit informa?iilor men?ionate în „Modalita?i de modificare a configura?iei sau revocarea consim?amântului acordat pentru instalarea modulelor cookie”.

De asemenea, utilizatorii î?i pot exercita oricând dreptul de acces, rectificare, ?tergere, opozi?ie, limitare, portabilitate, î?i pot retrage consim?amântul ?i nu pot face obiectul unor decizii individuale automatizate, inclusiv crearea de profiluri, înaintând o cerere scrisa responsabilului cu protec?ia datelor la CFG la urmatoarele adrese:

În ambele cazuri, utilizatorul va trebui sa anexe la cererea sa o copie a buletinului, car?ii de identitate, a codului de înregistrare fiscala sau a documentul oficial de identificare.

De asemenea, utilizatorii au dreptul de a depune o reclama?ie, atunci când considera necesar pentru a-?i proteja drepturile, la Agencia Española de Protección de Datos (Agen?ia spaniola pentru protec?ia datelor) (www.aepd.es).

Amintim ca, în ceea ce prive?te toate acele module cookie care apar?in ter?ilor, externi companiei CFG, daca utilizatorii doresc sa-?i exercite drepturile potrivit reglementarilor privind protec?ia datelor, ace?tia trebuie sa consulte politica privind modulele cookie ?i politica de confiden?ialitate a fiecaruia dintre ace?ti proprietari. Pentru a facilita consultarea lor de catre utilizatori, am încorporat linkuri catre modulele cookie ?i politicile de confiden?ialitate ale acestor ter?i în sec?iunea „Module cookie alte ter?ilor, externi companiei CFG”, inclusa în sec?iunea „Caracteristici generale ale modulelor cookie utilizate prin intermediul site-ului”.


Actualizarea politicii privind modulele cookie ?i contact

Prezenta politica privind modulele cookie poate varia în func?ie de modulele cookie utilizate pe site-ul nostru.

CFG le recomanda utilizatorilor sa revizuiasca prezenta politica de fiecare data când acceseaza site-ul pentru a avea informa?iile corespunzatoare privind modul ?i scopul pentru care utilizam aceste module cookie. Astfel, utilizatorii pot lua la cuno?tin?a orice modificare asupra tipurilor de date colectate ?i a finalita?ii lor, fara a aduce atingere faptului ca, înainte de prelucrarea lor, în anumite cazuri, este necesar consim?amântul lor explicit ?i informat.

Politica privind modulele cookie, actualizata în decembrie 2021.